گالری تصاویر منظره شب و روز کافه و رستوران تهران بین

رستوران تهران بین در محله سعادت آباد تهران و در طبقه نهم برج عرفان مجاور اتوبان نیایش ( آیت ا… رفسنجانی ) قرار گرفته است. سرتاسر کافه و رستوران تهران بین توسط شیشه های بلند احاطه شده که بتوان منظره تهران بزرگ را نظاره گر بود. اتوبان نیایش به سمت غرب تهران، شرق و شمال و شمال غرب و کوه های پوشیده شده از برق در زمستان و جنوب تهران از قسمت کافه، رستوران، VIP و CIP کاملا قابل مشاهده است.